Model Opgaaf gegevens voor de loonheffingen

Waarom dit formulier?
Uw werkgever of uitkeringsinstantie houdt loonheffingen in op uw loon of uitkering. Loonheffingen is de verzamelnaam voor loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemers verzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorg verzekeringswet. Voor de inhouding moet uw werkgever of uitkeringsinstantie uw persoonlijke gegevens registreren.

Met dit formulier geeft u deze gegevens op. Verder geeft u aan of u wilt dat uw werkgever of uitkeringsinstantie de loonheffingskorting toepast. Uw werkgever of uitkeringsinstantie houdt dan minder loonbelasting/premie volksverzekeringen in op uw loon of uitkering.

Als u geen gegevens opgeeft Als u uw persoonlijke gegevens niet – of fout – opgeeft, moet uw werkgever of uitkeringsinstantie 52% loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden. Dit is het hoogste belastingtarief. Bovendien moet uw werkgever over uw hele loon de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet berekenen. Dit geldt ook als u zich niet legitimeert.

Invullen en inleveren U moet dit formulier ingevuld en ondertekend vóór uw 1e werkdag bij uw werkgever inleveren. Gaat u werken op dezelfde dag waarop uw werkgever u aanneemt? Dan moet u deze opgaaf inleveren vóór u gaat werken. Als u een uitkering krijgt, moet u deze opgaaf inleveren voor de 1e betaling.

Let op! Als er iets in uw gegevens verandert nadat u dit formulier hebt ingeleverd, moet u dit schriftelijk aan uw werkgever of uitkeringsinstantie doorgeven. Lever dan een nieuwe ‘Opgaaf gegevens voor de loonheffingen’ bij uw werkgever of uitkeringsinstantie in. Meer informatie Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl en zoek op ‘heffingskortingen’.